CIRCULARA I

INVITATIE

Conferința REZERVAŢII GEOLOGICE DIN ROMÂNIA – EVALUARE, GEOCONSERVARE, INTERPRETARE, organizată în cadrul proiectului PN 19 20 05 02 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar intitulat “Valorificarea şi promovarea patrimoniului geologic din România prin elaborarea unei strategii de geoconservare unitare la nivel național”, va avea loc în perioada 24-25 noiembrie 2022. Conferința este organizată în parteneriat cu Universitatea din Bucuresti, Forumul Național al Geoparcurilor din România și Societatea Geologică a României.
Scopul conferinţei este discutarea problemelor geologice legate de patrimoniul geologic, geoconservare, educaţie şi promovare a geoştiinţelor. Ȋn prezent, în România există numeroase monumente ale naturii şi rezervaţii geologice de importanţă naţională, la declararea cărora au contribuit specialişti din universităti, muzee şi instituţii de cercetare din întreaga ţară. Deşi majoritatea acestor rezervaţii geologice şi paleontologice sunt incluse în reţeaua Natura 2000 de protecţie a biodiversităţii, măsurile de geoconservare constituie excepţiile, nu regula. Ce poate face comunitatea geologică în această privinţă?

DATE IMPORTANTE

20 octombrie – Circulara I
31 octombrie – confirmarea participării
10 noiembrie – termen pentru trimiterea abstractelor
15 noiembrie – anunţarea acceptării abstractelor
20 noiembrie – Circulara a II-a si programul conferinței

SESIUNI STIINTIFICE

Sesiunile ştiinţifice vor fi organizate în jurul următoarelor tematici:
Rezervații geologice și paleontologice, geodiversitate
Geoparcuri și patrimoniu geologic
Educaţie geologică şi popularizarea geologiei
Propuneri de noi rezervații, geoturism şi geoconservare

 

PREZENTARI INVITATE

Zoltán Csíki-Sava
Vlad Codrea
Ioan Denuţ
Marinel Kovacs
Iuliana Lazăr
Mihaela Melinte-Dobrinescu
Mihai Emilian Popa
Erica Posmoşanu
Florin Stoican

MASĂ ROTUNDĂ

PATRIMONIUL GEOLOGIC: DE LA DECLARARE LA GEOCONSERVARE
Strategii de geoconservare – ce implică?
Planuri de acţiune pentru geodiversitate: cum pot fi implementate?
Rolul comunităţii geologice: cum ne implicăm?

INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

Limba oficială a conferinţei va fi limba română.
Fiecare prezentator are la dispoziţie 20 de minute, cu excepţia prezentărilor invitate, cărora li se alocă 30 de minute.

Volumul de abstracte va fi publicat pe suport electronic, cu ISBN, si va fi postat pe site-ul conferinţei, al revistei Geo Eco Marina şi al SGR.

PUBLICARE

Lucrările in extenso se vor publica într-un volum special cu ISBN. Instrucţiunile pentru acestea se vor anunţa pe site-ul conferinţei, www.rezervatii-geologice.ro, precum şi pe site-ul SGR www.geosociety.ro, până la 15 februarie 2023.

COMITET DE ORGANIZARE

Antoneta Seghedi – preşedinte, INCD GeoEcoMar
Andrei Briceag – vicepreşedinte, INCD GeoEcoMar
Cristina Toma – secretar, FGG UB, FNGR
Eliza Mădălina Anton – secretar, INCD GeoEcoMar
Vlad Apotrosoae – echipa tehnică, INCD GeoEcoMar
Cristian Cudalbu – echipa tehnică, INCD GeoEcoMar

COMITET STIINTIFIC

Mihaela Melinte-Dobrinescu, INCD GeoEcoMar
Titus Brustur, INCD GeoEcoMar
Silviu Rădan, INCD GeoEcoMar
Alexandru Andrășanu, Facultatea de Geologie şi Geofizică UB, FNGR
Iuliana Lazăr, Facultatea de Geologie şi Geofizică, UB
Vlad Codrea, Facultatea de Biologie şi Geologie, UBB Cluj-Napoca
Ioan Denuţ, Muzeul Judeţean de Mineralogie Victor Gorduza Baia Mare, SGR Baia Mare
Paul Ţibuleac, Facultatea de Geografie şi Geologie, Univ. Al.I. Cuza Iaşi, SGR Iaşi
Gheorghe Brănoiu, Universitatea Petrol şi Gaze Ploieşti, SGR Prahova

CONTACT

Antoneta Seghedi
seghedi@geoecomar.ro

Andrei Briceag
andrei.briceag@geoecomar.ro