PROGRAMUL CONFERINTEI

JOI 24 NOIEMBRIE

9:00-9:20 Înregistrare
9:20-9:30 Deschiderea conferinței

REZERVAȚII GEOLOGICE ȘI PALEONTOLOGICE, GEODIVERSITATE
Moderatori: Vlad Codrea, Erika Posmoşanu

9:30-10:00 Erika Posmoşanu
Rezervații paleontologice din siturile Natura 2000 din Bihor

10:00-10:30 Vlad Codrea                 
Situri paleontologice cretacic superioare și paleogene de referință din Transilvania: prezent, perspective

10:30-11:00 Ioan Denuţ, Marinel Kovacs, Ioan Bereș, Alexandru Mureșan                     
Arii naturale protejate de interes geologic din Maramureș

11:00-11:20Pauză cafea

11:20-11:40 Mihaela Melinte-Dobrinescu, Mihai Brânzilă, Antoneta Seghedi, Eliza Anton, Adrian Gherghe
Arii naturale protejate din patrimoniul geologic al forelandului Carpaţilor Orientali

11:40-12:00 Paul Țibuleac
Rezervații geologice din Sinclinalul Rarău (Carpații Orientali)

12:00-12:20 Andrei Briceag, Silviu Rădan, Antoneta Seghedi, Sorin Balan, Mihaela Melinte-Dobrinescu, Titus Brustur                      
Vulcanii noroioși din România (Zona Carpatică și Bazinul Transilvaniei)

12:20-12:40 Silviu Rădan, Antoneta Seghedi, Andrei Briceag
Conservarea patrimoniului geologic în rezervațiile naturale legate de evaporite. Studiu de caz – Muntele de sare Slănic Prahova

12:40-13:00 Titus Brustur
Rezervaţia paleontologică Pârâul Bozu

13:00-14:00 – Pauză de prânz

14:00-14:20 Antoneta Seghedi, Silviu Rădan, Andrei Briceag, Mihaela Melinte-Dobrinescu, Titus Brustur, Gabriel Ion, Vlad Apotrosoaei
Rezervaţii geologice din România, situaţia actuală şi perspective

 

GEOPARCURI ȘI PATRIMONIU GEOLOGIC
Moderatori: Alexandru Andrăşanu, Marinel Kovacs

14:20-14:40 Alexandru Andrăşanu 
Geoparcurile internaţionale UNESCO – teritorii integratoare pentru managementul patrimoniului geologic şi promovarea geoştiinţelor

14:40-15:10 Florin Stoican              
Geoparcul aspirant UNESCO Oltenia de sub Munte

15:10-15:40 Zoltán Csiki-Sava, Alexandru Andrăşanu
Promovare sau protecție … sau (posibil) ambele? Dinozauri, mamifere și dileme de geoconservare în Geoparcul UNESCO Țara Hațegului

15:40-16:10 Marinel Kovacs, Ioan Denuţ    
Patrimoniul geologic – abordare din perspectiva conceptului „8Gs”. Studiu de caz: Zona Vulcanică Oaş-Gutâi

16:10-16:40 Iuliana Lazăr, Beatrice Ioana Friciu
70 de milioane de ani de istorie geologică dezvăluită de rezervaţiile geologice şi paleontologice din Munţii Bucegi

16:40-17:00 – Pauză de cafea

 17:00-17:20 Antoneta Seghedi, Alexandru Andrăşanu, Violeta Lechea, Cristina Toma, Dragoş Giuglea
Dobrogea chimerică, o nouă propunere de Geoparc în România

17:200-17:400 Ioan Seghedi
Poate aria vulcanică ce include caldera Călimani să îndeplinească criteriile pentru un Geoparc UNESCO?

17:40-18:00 Loredana Pătrășcoiu, Adina Popa, Cristina Toma                
Balaur bondoc și lumea sa în povești geologice – storytelling cu suport digital pentru promovarea elementelor de geologie din Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului

 

VINERI 25 NOIEMBRIE

EDUCAŢIE GEOLOGICĂ ŞI POPULARIZAREA GEOLOGIEI
Moderatori: Ioan Denuţ, Paul Ţibuleac

9:30-9:50 Valentina Cetean
Geoconservare și patrimoniu hibrid – atribute noi pentru cariera antică de calcare de la Măgura Călanului?

9:50-10:20 Alexandru Andrăşanu
Rolul geoeducaţiei în conservarea patrimoniului geologic

10:20-10:40 Cătălin Cantor
Prezenţa Geoparcului Carpaterra în comunităţile locale

10:40-11:00 Dan Grigore, Anda Constantinescu, Emilia Cîrstocea
Program complex de educație în Științele Pământului promovat de Muzeul Geologic Național

11:00-11:20 – Pauză de cafea

11.20-11.40 Violeta Vornicu
Importanţa patrimoniului geologic şi popularizarea ştiinţei – Vulcanii cretacici din Bazinul Haţeg

11:40-12:00 Cristina Toma, Izabela Mariş, Alexandru Andrăşanu
Aduce popularizarea geologiei vreun beneficiu cuiva?

 
PROPUNERI DE NOI REZERVAȚII, GEOTURISM ŞI GEOCONSERVARE
Moderatori: Mihai Emilian Popa, Silviu Rădan

12:00-12:30 Mihai Emilian Popa
Noi rezervații paleontologice în Carpații de Sud: patrimoniu, istoric, perspective           

 12:30-12:50 Simona Cruşoveanu, Monica Macovei          
Cariera Murfatlar (jud. Constanța) – posibilă rezervație geologică într-un  complex geologic și istoric

12:50-13:10 Dan Grigore, Simona Crușoveanu, Oana Gabriela Sebe-Rădoi, Monica Macovei
Olistolitele cu fosile de la izvoarele văii Cetății – Râșnov (jud. Brașov), o potențială rezervație paleontologică

13:10-13:30 Viorica Iancu, Antoneta Seghedi, Mihai Emilian Popa          
Repere geologice în lungul Văii Dunării pe aria Parcului Natural Porțile de Fier. Perspective geo-turistice

13:30-13:50 Monica Macovei         
Geoturism și potențiale obiective – o alternativa pentru dezvoltare durabilă și ecologica

13.50-14.40 – Pauză de prânz

14.40-17.30 Masă rotundă

PATRIMONIUL GEOLOGIC: DE LA DECLARARE LA GEOCONSERVARE

Strategii de geoconservare – ce implică?
Planuri de acţiune pentru geodiversitate: cum pot fi implementate?
Rolul comunităţii geologice: cum ne implicăm?