REZERVATII GEOLOGICE

Numar proiect: PN 23 30 04 01

Proiectul Monitorizarea si evaluarea ariilor naturale protejate din geoparcurile UNESCO si geoparcurile aspirante din Romania si dezvoltarea unei platforme tip CITIZEN SCIENCE

Finantat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (https://www.research.gov.ro/)

REZERVATII GEOLOGICE

Rezervaţia geologică este o zonă de conservare a naturii, o arie protejata prin lege pentru importanţa ei geologică sau paleontologică. Astfel de rezervaţii sunt fie aflorimente bogate în fosile (puncte sau locuri fosilifere), fie roci sau minerale de diferite tipuri, fie deschideri naturale care ilustrează diferite procese geologice (tectonica plăcilor, formarea munţilor, a oceanelor, vulcanism, etc.). Rezervaţiile geologice sunt protejate atât pentru conservare, precum şi ca locuri de studiu sau cercetare, având, pe lângă valoarea ştiinţifică, o mare valoare educativă. După importanţa lor, rezervaţiile sunt încadrate în diferite categorii IUCN. Categoria III IUCN cuprinde monumente ale naturii, iar în categoria IV intră rezervaţii naturale de tip geologic, paleontologic sau mixt. Unele rezervaţii sunt incluse în arii protejate mai mari, cum sunt diverse situri ale retelei Natura 2000, parcuri naţionale, parcuri naturale, sau în teritorii de dezvoltare sustenabilă, ca geoparcurile.

GEOPARCURI

GEOPARCUL TARA HATEGULUI

GEOPARCUL TINUTUL BUZAULUI

GEOPARCUL ASPIRANT CARPATERRA

GEOPARCUL ASPIRANT OLTENIA DE SUB MUNTE

GEOPARCUL ASPIRANT DOBROGEA CHIMERICA

Stiri si Noutati

GeoEcoMar a organizat în perioada 24-25 noiembrie 2022 Conferința „Rezervații Geologice din România – Evaluare, Geo-conservare, Interpretare”. 

Proiectul Monitorizarea si evaluarea ariilor naturale protejate din geoparcurile UNESCO si geoparcurile aspirante din Romania si dezvoltarea unei platforme tip CITIZEN SCIENCE
Finantat de Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (https://www.research.gov.ro/)